NFPA 20 / UL 448 / FM 1311/1319

NFPA 20
NFPA 20 standardı, yangından korunma için sabit pompaların tesisatı ile ilgili gerekenleri tanımlayan ve dünyada bu konuda en çok benimsenmiş, yangın söndürme sistemlerinde kullanılan en yaygın ve en ayrıntılı olan bir standarttır.

NFPA 20 standardı yangın pompalarının seçimini, montajını, kabul deneylerini ve işletimini kapsamaktadır. STANDART POMPA NFPA üyesi olup, NFPA' in yürüttüğü çalışmaları ve yaptığı yayınları sürekli olarak izlemektedir. Türkiye' de yangın söndürme sistemi tasarımını yapan teknik elemanlar NFPA standartlarına göre tasarım yapmaktadırlar.

Ayrıca, sigorta şirketleri NFPA standartlarına uygun tasarlanmış yangın söndürme sistemlerini ve seçilmiş yangın pompa gruplarının NFPA 20' ye uygunluğunu görmeden risk almamakta ve yangın poliçe maliyetlerini indirmemektedirler.

UL Kimdir, Ne yapar:
- UL (Underwriters Laboratories Inc.) 5 ana stratejik dalda (Ürün Güvenliği, Çevre, Sağlık, Üniversite ve Doğrulama Servisleri) faaliyet gösteren uluslararası bağımsız bir mühendislik ve güvenlik şirketidir. 1894 yılında kurulduğundan bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede yaklaşık 70.000 üreticinin ürettiği 20.000 farklı çeşitte toplam 20 milyar civarında UL damgalı ürün piyasada bulunmaktadır.
- UL mühendisleri binlerce çeşit ürünü, malzemeyi, yapıyı ve sistemi, elektrik, yangın ve yaralanma risklerine karşı bilimsel olarak değerlendirirler ve test ederler.
- UL, güvenilirlik konusunda birbirinden farklı ürün ve sistemleri kapsayan toplam 1200 adet standart geliştirmiştir ve bu standartlar 200’ den fazla endüstri için temel yapı taşı olmuştur.
- UL’ in resmi internet sitesinde ürün sertifikalarının bulunduğu bir rehber bulunmaktadır ve bu rehberde UL sertifikalı tüm ürünlere ve bu ürünleri üreten üreticilere ulaşılabilir.

UL Güvenlik Standardı: UL 448
- UL 448 standardı, yangın sistemlerinde kullanılan pompaların tasarımlarının nasıl yapılması gerektiğini ve test koşullarını içermektedir.
- Bu standardın temelini NFPA 20 “Yangın Sistemleri için Pompaların Kurulumu” standardı oluşturmaktadır. Birçok özellik NFPA 20’ deki gibidir ancak fazla olarak birkaç husus daha eklenerek gereklilikler genişletilmiştir.

FM Kimdir, Ne yapar:
- FM (Factory Mutual) Global, temel olarak yangın, doğal afet ve benzeri risklere karşı korunmak üzere mühendislik çözümleri sunan dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biridir.
- FM Approvals, FM Global’ in şirketler için endüstriyel ve ticari ürün ve servisleri sertifikalandıran birimidir. Bir ürün veya servis FM Aprrovals standartlarına uygunluğu sağlarsa, ürüne “FM APPROVED” markalaması yapılır.
- Şu ana kadar toplam 45.000 çeşit ürün / servis FM tarafından sertifikalandırılmıştır ve bu ürünler FM’ in resmi internet sitesinde “FM Approval Guide” içerisinde yayınlanmaktadır.

FM Onay Standardı: 1311 / 1319
- FM 1311 standardı, yatay / düşey eksenel ayrılabilir gövdeli santrifüj yangın pompaları için, FM 1319 ise yatay uçtan emişli santrifüj yangın pompaları için onay kriterlerini içermektedir.
- Bu standarttaki gereklilikler temel olarak ANSI Hidrolik Enstitüsü (HI) ve NFPA 20 standartları esaslıdır.

NFPA / UL / FM’ e göre Tasarım Özellikleri:
- Beyan edilen debi değeri sadece aşağıdaki tabloda belirtilen debi değerlerinde olmalıdır. Bunların haricindeki debiler kabul edilmez. 5000 GPM’ den sonra debi değeri 500 GPM adımıyla artmaya devam eder.

GPM m3/h GPM m3/h GPM m3/h
25 5.68 400 90.8 2000 464
50 11.3 450 102.2 2500 568
100 22.7 500 113.5 3000 661
150 34.0 750 170 3500 796
200 45.4 1000 227 4000 909
250 56.8 1250 284 4500 1022
300 68.1 1500 341 5000 1136

- Basılan sıvı i le temas eden tüm civatalar, vidalar vs bronz veya korozyona dayanıklı m alzemeden imal edilmelidir.
- Yangın pompası, otomatik hava tahliye ventili, gövde soğutma vanası ve manometreler ile birlikte tedarik edilmelidir.
- Rulmanlar maksimum yükleme durumunda en az 5000 saat L-10 ömürlü olmalıdır.
- Yangın pompaları en az 4 sarım yumuşak salmastra ve aralarında bir adet sulama halkası ile birlikte tedarik edilmelidir. Sulama halkası konulmayacaksa en az 5 sarım yumuşak salmastra olmalıdır.
- Yangın pompası çarkı, aşınma halkaları, mili, sulama halkası ve glenleri korozyona dayanıklı m alzemeden imal edilmelidir.
- STANDART marka NFPA / UL / FM yangın pompaları aşağıdaki malzeme kombinasyonuna göre imal edilmektedir:

Parça Tanım DIN 17007 EN-DIN ASTM
Gövde Pik döküm 0.6025 GG 25 (GJL-250) A48 Gr. 40B
Sfero döküm 0.7040 GGG 40 (GJS-400-15) A536 Gr. 60-40-18
Çark Bronz döküm 2.1050.01 G-CuSn 10 B584 C90700
Mil Paslanmaz çelik 1.4021 X20 Cr13 A276 Type420
Paslanmaz çelik 1.4401 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 A276 Type316
Mil burcu Paslanmaz çelik 1.4401 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 A276 Type316