ErP Ürün Bilgisi

Ürün ile birlikte üreticinin beyan etmesi gerekli olan bilgiler, aşağıdaki gibidir.

EU No:547/2012'ye Göre Pompa Bilgileri

İlgili Pompa Tipleri
Uçtan Emişli Kendinden Yataklı (End suction own bearing-ESOB) - SNT ve Eco SNT
Uçtan Emişli Monoblok (End suction close coupled-ESCC) - SNM ve Eco SNM
Uçtan Emişli Monoblok Inline (End suction close coupled inline-ESCCi) - SNLve Eco SNM

1- Yönetmeliğe göre üretilen bu ürünlerin Minimum verimlilik indeksi: MEI>=0,4 olmalıdır.
2- İçerikte belirtilen en verimli su pompaları için referans değer MEI>= 0,7'dir.
3- Pompa etiketinde üretim yılı yer almalıdır.
4- Bu yönetmelik çerçevesinde ürettiğimiz ürünlerin üretici adı Standart Pompa ve Makina San. Tic. A.Ş. ve üretim yeri Türkiye'dir.
5- Ürün tipi ve tanımı: Pompa etiketi ve veri föyüne bakınız.
6- Tıraşlanmış çark çapında pompa verimi: Pompa etiketi ve veri föyüne bakınız.
7- Verim karakteristiğini gösteren pompa performans eğrisi: Veri föyüne bakınız.
8- Tıraşlanmış çark çapındaki pompa verimi, tam çark çapındaki pompa veriminden her zaman daha düşüktür. Çark çapının tıraşlanması pompanın enerji tüketimini azaltarak istenen noktada çalısmasının sağlayacaktır. Minimum verimlilik indeksi (MEI) tam çark çapı esas alınarak hesaplanır.
9- Değişken çalışma değerlerinde kullanılan su pompasında istenen noktaları karşılayacak şekilde örneğin degişken hız sürücüsü kullanılması daha verimli ve ekonomik olacaktır.
10- Demontaj, geri dönüşüm veya bertaraf ile ilgili bilgiler bakım kılavuzlarında mevcuttur.
11- Referans verim değerleri www.europump.org adresinde mevcuttur.
12- Referans verim grafiği www.europump.org/efficiencycharts adresinde bulunabilir.