Garp Linyitleri: Yüksek Güvenirlik ve Enerji Verimliği Eğitimi

Standart Pompa "Yaşamı Koru / Save Life" kapsamındaki eğitim serisine Garp Linyitleri Tavşanlı Tesislerinde devam etti. Pompaların kritik öneme sahip olduğu madencilik sektörü, ülkemizde kömür madenciliği konusunda devlet öncülüğünde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafında gerçekleştirilmektedir.
Standart Pompa eğitimi, Garp Linyitleri İşletmesi Yeraltı ve Yerüstü Proje, İşletme ve Bakım birimlerinden yönetici, mühendis ve teknik ekibinin yoğun katılımı ile eğitim gerçekleştirildi. Büyük ilgi oluşturan eğitimde pompa seçimi, tesisat tasarımı ve enerji verimliliği konularının detaylı olarak anlatılarak, özellikle aşırı korozif ve aşındırıcı sıvıların transfer edildiği madencilik uygulamalar konusunda deneyimler aktarıldı.
Garp Linyitleri İşletmeleri, Türkiye linyit rezervinin yaklaşık olarak % 4,6'sını bulunduran Tunçbilek'te kurulu tesisleri ile bu sektöre öncü olmaktadır. Yıllık toplam 50 milyon ton satılabilir linyit üretimi yapılan ülkemizde bu üretimin yaklaşık yüzde 7,5'ini Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) gerçekleştirmektedir.
GLİ Müessesesi Müdürlüğü, halen Kütahya ili Tavşanlı ve Domaniç ilçe sınırları içerisinde imtiyaz sahasında açık ocak ve yeraltı işletmeleri olarak faaliyet göstermektedir. Programlanan 4.200.000 ton/yıl tüvenan linyit kömürü üretiminin yaklaşık %80'ni açık ocaklar'dan, %20'si ise yeraltı işletmelerinden gerçekleştirilmektedir.
Standart Pompa'nın birçok ürününün kullanıldığı tesislerde, özellikle son dönemde mobil pompa istasyonları ile drenaj uygulamaları yapılmaktadır. Farklı güç ve boyutlarda tasarlanan bu mobil pompa istasyonları, yeraltı ve yerüstü maden çıkartma işlemlerinin sürekliliğini sağlayan en önemli ekipmanlar olarak öne çıkmaktadır. Geçtiğimiz sene yağan yoğun kar ve yağmur nedeniyle biriken sular ancak mobil pompa istasyonları kullanılarak tahliye edilebilmiş ve yağış nedeniyle duran çıkartma işlemleri tekrar başlayarak istihdam bekleyen vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamıştır.
İnsana ve Doğaya değer vermeyi "Yaşamı Koru / Save Life" sloganıyla sürdüren Standart Pompa, yüksek verimli, yüksek dayanımlı ve proses ihtiyaçlarına göre "terzi usulü" tasarlanmış ürünleriyle ülke insanımıza ve ekonomimize destek olmaya devam etmektedir.