HYDROPOWER Pompa Türbinler

Teknik Bilgiler: 
Debi 30-4000 m³/h
Net Düşü 10-200 m
Kurulu Güç 1000 kW ‘a kadar
Hız 2-4-6-8 kutup (senkron devir)
Tasarım Norm, çift emişli, kademeli
Tasarım Özellikleri: 

Uygulama Alanları

 • Su isale hatları
 • Su şebeke hatları (basınç regülasyonu yapılan)
 • Atık su hatları
 • Ters ozmos uygulamaları
 • Bazı endüstri tesisleri
 • Tarımsal sulama uygulamaları
 • Büyük deney stantları

Tasarım Özellikleri

 • İhtiyaç durumuna göre tek kademeli, çok kademeli veya çift emişli tasarım.
 • Türbin kullanmanın çok pahalı ve karmaşık olduğu durumlarda, PaT(Pompa-Türbin) veya diğer bir deyişle “tersine dönen pompa” kullanmak daha basit ve daha ucuz bir çözüm olmaktadır.
 • 150 kW’a kadar olan güçlerde enerji geri kazanımı için hidrolik türbin kullanılması pahalıdır. Geri ödeme süresi 10 yıldan fazladır. Oysa pompaların türbin olarak kullanımı kendini 2-3 yılda amorti edebilir.
 • Su debisinin çok dalgalandığı durumlarda birden fazla Pompa - Türbin’ in paralel olarak kullanılması mümkündür.
 • Paralel bağlanmaları durumunda, daha iyi bir çalışma ve daha büyük kapasiteler oluşturulabilir.
 • Pompaların bakımı ve isletmesi su türbinlerinden çok daha kolay ve ekonomiktir.
 • Pompa - Türbin’ lerde ayar kanatları yoktur. Debinin fazlasının “by-pass” edilmesinin dışında, büyüklü küçüklü birden fazla pompa türbin kullanımı da uygun olur.
 • hydropower (Pompa - Türbin) kullanarak;
 • - Izole (off-grid) bölgelerde elektrik üretmek mümkündür.
  - Içme suyu isale ve sebekelerinde off-grid elektrik
  üretimi mümkündür. Aynı zamanda basınç regülasyonu ile kaçaklar da azaltılabilmektedir.
  - Ayarlı veya ayarsız pompa-türbin ile elektrik sebekesine dogrudan baglanarak on-grid elektrik üretimi mümkündür.

 • hydropower (Pompa - Türbin) herhangi bir makinaya dogrudan baglanarak sürücü seklinde de çalıstırılabilir.

İçmesuyu İsale ve Şebekelerinde (off/on-grid) Elektrik Üretimi
İçmesuyu ve atık su sistemleri, ana hatlar ve şebeke hatlarından suyu dağıtır ve atık suyu toplarlar. Mayıs 2015’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Içmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” su kayıplarının kontrolünü zorunlu hale getirmiştir. Bu konuda pek çok yöntem literatürde mevcuttur. Basıncın ayarlanmasının (regülasyonunun) oldukça iyi sonuçlar verdiği çeşitli kaynaklardan görülebilir.
Basıncı ayarlamak için kullanılan depolar (maslaklar) olabileceği gibi PRV olarak adlandırılan basınç kırıcı vanalar da sistemde kullanılabilmektedir. PRV’ ler hem ek yatırımlar gerektirirken aynı zamanda kırılan enerjiyi boşa atmaktadır. Bu enerjinin hiç değilse bir kısmı geri kazanılabilir. Bu geri kazanım hidrolik türbin kullanılarak yapılabileceği gibi pompaların türbin olarak (PaT) kullanılması seklinde de yapılabilir. Enerjinin kırılması gereken yerlerde STANDART HydroPower serisi Pompa - Türbinlerin kullanımı, enerji tasarrufu sağlayacağı gibi su kaçaklarının azaltılmasında da önemli bir rol oynamaktadır.
HYDROPOWER Projelendirilmesi
Bir Pompa-Türbin (PaT) projelendirmesi yapabilmek için su debisinin ve düsüsünün yıllık degisimi kabaca bilinmelidir. Kullanılan bu istatistiki verilerle optimum bir PaT sistemi tasarlanabilir.
Pompaları türbin olarak kullanırken dikkat edilmesi gereken konular;
- Türbin halindeki en verimli nokta, pompa halindekine göre daha büyük debide olacagından kullanılan PaT’ın mekanik
gerilmelere dayanımı kontrol edilmelidir.
- Dönen parçalar ters dönme halinde zarar görmemeli ve boşalmamalıdır.
- “Yük Atma” durumunda türbin kaçmamalıdır (ambale olmamalıdır).
- Su darbesi ve kavitasyon hasarına uğramaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Debi, düşü veya yük talebinde değişmeler olduğunda PaT sistemi kendini bu yeni duruma göre ayarlayabilmelidir.
- Optimum çalısma için birden fazla Pompa - Türbin’ i paralel baglayarak çalıstırmak genelde iyi bir seçenektir. Bu durum elektrik sebekesine baglı (on-grid) veya izole bölge (o-grid) çalısma durumlarının her ikisinde de geçerlidir.

Ürünün İsimlendirilmesi: 
HydroPower DS - V - 200 - 4- N
Model HydroPower
Tipi DS : Çift Emişli
Düşey Montaj V (İsteğe Bağlı)
Kurulu Güç (kW) 200
Motor-Jeneratör Kutup 4
Sistem N (On-Grid)
Teknik Çizimler: 
HYDROPOWER Kurulumu
HYDROPOWER Çalışma Alanları
Kullanım Alanları: 
Bina Sistemleri
Su Temini Arıtma ve Basınçlandırması
İlgili Ürünler: